Witaj w naszym sklepie!
Wybierz język:
Wybierz walutę:
Strona głównaPOLITYKA PRYWATNOŚCI/POLITYKA COOKIES
...jest pusty

Szybki kontakt
mapa dojazdu archikart

tel. 516 538 808
tel. 600 905 508

Nr konta:
Alior Bank 43 2490 0005 0000 4500 4581 2122
Archikart Karina Wachowska Zaraś
ul. Polna 56C
55-093 Kiełczów
  BIOKOMINEK IDEALFIRE 650 do wbudowania w mebel TUV
  Szybki podgląd
  919,00 zł
  BIOKOMINEK BOX IN FLAT z szybą 1200x400 czarny TUV
  Szybki podgląd
  1 369,00 zł
  BIOKOMINEK SLIM 900x400 czarny z szybą i ŻARZENIE
  Szybki podgląd
  649,00 zł
  BIOKOMINEK DUO z szybą 1200x400 czarny TUV 1 PALNIK
  Szybki podgląd
  1 119,00 zł
  BIOKOMINEK FOREST narożny ogrodowy wolnostojący XL
  Szybki podgląd
  1 229,00 zł
  BIOKOMINEK 90x40 BOX IN FLAT 900x400 czarny szyba
  Szybki podgląd
  699,00 zł
  BIOKOMINEK DŁUGI 180x40 CZARNY z szybą 1800x400
  Szybki podgląd
  1 919,00 zł
  BIOKOMINEK NAROŻNY L kominek 65 650 PEŁNE SZYBY
  Szybki podgląd
  1 799,00 zł
  DŁUGI BIOKOMINEK 1400x400 CZARNY Z SZYBĄ 140x40 cm
  Szybki podgląd
  1 240,00 zł
  Tłumacz Google

  POLITYKA PRYWATNOŚCI/POLITYKA COOKIES


  Polityka prywatności

  I. Postanowienia ogólne
  1. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających nasz Sklep Internetowy.
  2. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.archikart.pl

  3. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

  4. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  II. Administrator danych

           Właścicielem sklepu internetowego oraz jednocześnie administratorem danych osobowych osobowych Klientów - osób    fizycznych - i użytkowników, których dane 
           dotyczą
   jest firma Archikart Karina Wachowska-Zaraś
  , adres: ul.Polna 56c, 55-093 Kiełczów, NIP:7182035627, REGON:021988216, adres poczty elektronicznej:   
           biuro@archikart.pl
   zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

  III. Cel zbierania danych osobowych

  1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

   • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

   • umożliwienia logowania do Serwisu,

   • realizacji umowy dotyczącej usług (złożenie zamówienia w Sklepie)

   • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy, mail, sms itp.)

   • prowadzenia systemu komentarzy,

   • świadczenia usług społecznościowych,

   • promocji oferty Administratora,

   • marketingu, remarketingu, 

   • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

   • działań analitycznych i statystycznych,

   • windykacji należności,

   • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

  IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

        1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych     
            prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne     
            niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej     
            Klientami.
        2. Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
             a) rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy o                   świadczenie usługi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
             b) składanie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy sprzedaży
                 - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
             c) subskrypcja Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane te                   dotyczą, na wykonywanie umowy o świadczenie usługi Newsletter - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
         3. Przy rejestracji konta dla usługi Newsletter w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
             a) adres e-mail.
         4. Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
             a) adres e-mail;
             b) dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica, numer domu/mieszkania;
             c) imię i nazwisko;
             d) numer telefonu.
        5. Przedsiębiorcy podają dane powyższe oraz dodatkowo:
             a) Nazwę firmy Przedsiębiorcy;
             b) numer NIP.
         6. Przy korzystaniu z usługi Newsletter, Klient podaje dane:
             a) adres e-mail;
             b) numer telefonu.
         7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być również pobierane dodatkowe informacje, w tym: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny                     adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
         8. Od Klientów mogą być również pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach                   
             wykonywanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający lepsze korzystanie z usług                   świadczonych drogą elektroniczną.
          9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane również, niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z         
              funkcjonalności, między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane       
              niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,       
              polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
        10. Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy także świadczeniem usług za       
              pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i     
              założenie Konta Klienta, zaś w sytuacji składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.
  V. Okres przetwarzania danych osobowych

          Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
  • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

  • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

          W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata       
          (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

  VI. Udostępnianie danych osobowych

  1.  Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług Administratora, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych - podmioty przetwarzające - lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania – administratorzy.

   a) Podmioty przetwarzające – Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i są to między innymi dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, firmy wykonujące kampanie marketingowe, firmy serwisujące oprogramowanie.

   b) Administratorzy - Administrator korzysta również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na jego polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

   2. Lokalizacja - Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

  VII. Zabezpieczenie danych osobowych

          1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym                  celu:
              a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
              b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
              c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
              d) zapewnia Klientom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta,                  stosując certyfikat SSL.
          2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych osobowych, w tym także dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających                wirusy, należy zgłaszać Administratorowi poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: (proszę tutaj wpisać swój adres e-mail).

  VIII. Prawa Użytkowników

  1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

  2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@archikart.pl.

  3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

  4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

  IX. Pliki cookies

  1. 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą te pliki.

   2. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

   a) Cookies sesyjne - po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów;

   b) Cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

   3. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu:

   a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji Klienta po zalogowaniu się w Koncie Klienta;

   b) anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego.

   4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

   a) zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;

   b) prezentowania reklam z serwisu Google AdSense - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;

   c) promowania Sklepu Internetowego w serwisie Facebook.com - administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;

   5. Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików cookies może wpłynąć, na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

   6. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

   7. Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych w Internecie a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

  X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

  2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
  2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Sklepie Internetowym.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

  Wyświetl ten post na Instagramie

  Post udostępniony przez Biokominki producent (@archikart.pl)

  ZAAKCEPTUJ
  Szanowny Internauto! Korzystanie z naszego sklepu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies (patrz: Polityka Cookies). Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).
  ZAAKCEPTUJ
  Kontakt Zaloguj